महाराष्ट्र शासन
 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई

अं.क्र.विभागशीर्षकदिनांकआकारडाऊनलोड
1 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबईसांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई हे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या 350 वा राज्यभिषेक दिनी दिनांक 1 ते 6 जून, 2023 या कालावधीत किल्ले रायगड येथे पायथ्याशी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. सदरील कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने जाहिर निवेदनात देण्यात आलेल्या तपशीलानुसार कामाकारीता दरपत्रक बंद लिफाफ्यामध्ये सदर जाहिर निवेदन प्रसिध्द झाल्याचे तारखेपासून दिनांक 30.05.2023 रोजी दुपारी 2.00 वाजेपर्यंत शासकीय सुट्टया सोडून मोहोरबंद लिफाप्यात संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, पहिला मजला, जुने सचिवालय, महात्मा गांधी मार्ग, मुंबई ४०००३२ येथे पाठवाव्यात किंवा प्रत्यक्ष जमा करावी.26/05/2023474KB
2 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबईसांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई हे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या 350 वा राज्यभिषेक सोहळा निमित्त "शिवोत्सव" या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन गेट वे ऑफ इंडिया येथे करण्यासाठी इच्छुक संस्थाकडून सदरील कामासाठीचे दरपत्रक बंद लिफाफ्यामध्ये सदर जाहिर निवेदन प्रसिध्द झाल्याचे तारखेपासून दिनांक 29.05.2023 रोजी दुपारी 2.00 वाजेपर्यंत जाहीर निवेदनमध्ये नमूद केलेल्या सर्व बाबी विचारात घेऊन सदर कार्यक्रम आयोजनाच्या दरपत्रक निविदा दि. 29.05.2023 रोजी दुपारी 2.00 वाजेपर्यंत शासकीय सुट्टया सोडून मोहोरबंद लिफाप्यात संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, पहिला मजला, जुने सचिवालय, महात्मा गांधी मार्ग, मुंबई ४०००३२ येथे पाठवाव्यात किंवा प्रत्यक्ष जमा करावी25/05/2023483KB