महाराष्ट्र शासन
 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई

सदस्यांची यादी ( सदस्य यादी डाऊनलोड साठी येथे क्लिक करा )

श्री. एकनाथ शिंदे

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

-

श्री. देवेंद्र फडणवीस

मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

-

श्री अजित पवार

मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

-

श्री. सुधीर मुनगंटीवार

मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य विभाग

-

श्री. विकास खारगे

मा. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग

-

श्री. बिभीषण चवरे

संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय

-