महाराष्ट्र शासन
 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई

  • महाराष्ट्र राज्य नाट्य महोत्सव, राज्यस्तरीय पारितोषिक वितरण समारंभ-2

  • महाराष्ट्र राज्य नाट्य महोत्सव, राज्यस्तरीय पारितोषिक वितरण समारंभ

  • लावणी महोत्सव-2

  • लावणी महोत्सव-

  • लावणी महोत्सव

  • भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवनगौरव पुरस्कार वितरण समारंभ-1

  • भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवनगौरव पुरस्कार वितरण समारंभ

  • राज्य नाट्य स्पर्धा-1

  • राज्य नाट्य स्पर्धा