महाराष्ट्र शासन
 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई

 • महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान सोहळा २०२२

 • ज्ञानोबा-तुकाराम पुरस्कार प्रदान सोहळा- आळंदी,पुणे

 • संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेते सत्कार समारंभ

 • महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान सोहळा २०२१

 • महाराष्ट्र राज्य नाट्य महोत्सव, राज्यस्तरीय पारितोषिक वितरण समारंभ-2

 • महाराष्ट्र राज्य नाट्य महोत्सव, राज्यस्तरीय पारितोषिक वितरण समारंभ

 • लावणी महोत्सव-2

 • लावणी महोत्सव-

 • लावणी महोत्सव

 • भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवनगौरव पुरस्कार वितरण समारंभ-1

 • भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवनगौरव पुरस्कार वितरण समारंभ

 • राज्य नाट्य स्पर्धा-1

 • राज्य नाट्य स्पर्धा