महाराष्ट्र शासन
 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई

ड्रॅगन पॅलेस फेस्टिवल सार निळंच वादळ गीतांचा कार्यक्रम
ड्रॅगन पॅलेस फेस्टिवल बुद्ध ही बुद्ध गीतांचा कार्यक्रम
ड्रॅगन पॅलेस फेस्टिवल
५९ वा व ६० वा महाराष्ट्र राज्य नाट्य महोत्सव विभागीय पारितोषिक वितरण समारंभ
दिवाळी पहाट २०२२
दिपावली संध्या २०२२